Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemesi İçin Son Başvuru 1 Mart

Kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında bireysel sulama sistemleri hibe başvuruları 1 Ocak’ta başlamıştı. Hibe başvuruları için son tarihin ise 1 Mart olduğu açıklandı.

Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemesi İçin Son Başvuru 1 Mart

Başvuru sahipleri tarafından İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuru dosyaları tek nüsha olarak elden teslim edilecek. Program yedi adet yatırım konusunu kapsıyor.

1- Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

2- Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

3- Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

4- Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

5- Lineer sistem, Center Pivot sulama sistemi kurulması,

6- Tamburlu sulama sistemi kurulması,,

7- Güneş enerjili sulama sistemi kurulması

Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı tüzel ve gerçek kişiler için 1.000.000 TL'yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

Başvuru sahipleri Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmalıdır. Her İl için tek bir başvuru yapılabilecek olup, bu başvurular birden fazla parsel ve birden fazla yatırım konusu içerebilir. Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50'si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV'nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Ayrıntılı bilgi için üreticilerin Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284