Kobigel Destek Programı Çağrıya Çıktı

KOSGEP tarafından desteklenen KOBİGEL Destek programı çağrıya çıktı. Proje başvuruları başvuru şartlarını sağlayan işletmeler tarafından 11 Eylül - 20 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kobigel Destek Programı Çağrıya Çıktı

Konuyla ilgili olarak KOSGEB Müdürü Mevlüt Tavşan yaptığı açıklamada, “Malumlarınız olduğu üzere KOSGEB, KOBİ’lere 11 Farklı Destek Programı ile mevzuatları çerçevesinde geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sağlamaktadır. Bu destek Programlarından bir taneside KOBİGEL Destek Programıdır. Bu Destek Programı çağrı esaslı olup;, Bakanlık onayı ile başkanlığımız tarafından belirlenen konu ve kapsamda hazırlanacak Projeye dayalı, KOBİGEL mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirilen ve diğer KOSGEB Destekleri gibi gerçekleşmelere ve tespitlere dayalı bir ödeme sistemine sahip destek programıdır. KOSGEB 2017 yılı için Eylül ayında sadece imalatçı işletmeleri kapsayan yeni bir KOBİGEL Destek Programı için çağrıya çıkmıştır. Bu Destek çağrısına yönelik bazı bilgiler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve KOSGEB Başkanımız tarafından ulusal basında paylaşılmıştır. Çağrıya ait tüm detay bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinde yeralmakla beraber KOSGEB Karaman Müdürlüğü olarak bu destek programını siz basınımız aracılığı ile tüm Karaman kamuoyuna duyurmak istemekteyiz” dedi.

KOSGEB KOBİGEL Destek programından faydalanmak isteyenlerin, “İmalat sanayi sektörü, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’de de imalat sanayinin toplam istihdam, katma değer ve ihracat içindeki ağırlığı belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin son dönemlerde gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve ihracat artışında imalat sanayi sektörü temel itici güç olmuştur. İmalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için gereklidir.  Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan ve ekonominin belkemiği kabul edilen KOBİ’lerin üretim ve ihracat becerilerini artırma, teknolojik ürün üretme kabiliyetlerine destek olma, katma değerli üretime yaklaşmalarına vesile olmak için KOSGEB; KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 65. Hükümet Programı, Onuncu Kalkınma Planı, KOBİ Stratejisi Eylem Planı ve Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde belirtilen eylem ve politikalar dikkate alınarak, İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ’ne yönelik "Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması" başlığında 8 farklı konuda Proje Teklif Çağrısına çıkmıştır. Bu çağrı ile KOBİ’lere işletme başına proje içeriğine göre ençok 300.000TL geri ödemesiz ve 700.000 TL geri ödemeli olmak üzere ülkemiz genelinde toplamda 500 Milyon TL destek sağlanması planlanmıştır.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı’na yönelik projesini hazırlayan KOBİ’ler, projelerinin değerlendirici kurul tarafından kabul edilmesi durumunda destek alma hakkı kazanacaktır. Proje Teklif Çağrısı, başvuru şartları, uygulama kılavuzu ve diğer hususlar //www.kosgeb.gov.tr/ adresinde yer alan kurumsal internet sayfamızda yayınlanmıştır. 

Proje başvuruları; başvuru şartlarını sağlayan işletmeler tarafından 11 Eylül - 20 Ekim 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. İşletmeler Proje Başvuru Formu’nu doldurarak 20 Ekim 2017 tarihi saat 23.59’a kadar sistem üzerinden onaylamalıdır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı’na;

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ),

NACE REV2.’ ye göre imalat sektöründe faaliyet gösteren,

Bilanço esasına göre defter tutan, 

Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerinde imalat yapan,

Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde imalat yapan işletmelerden ise; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000,TL olup KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olan, şartlarını sağlayan işletmeler başvurabilecektir.

Karaman ilimizde KOBİGEL Destek Programı tanıtım toplantıları düzenlenecektir. İlk toplantı 26.09.2017 Salı günü saat 21:00’da Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda gerçekleştirilecek ve tanıtım toplantısının ikincisi ise 28.09.2017 tarihi saat 14:00 da Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürlük Toplantı salonunda gerçekleştirilecek olup imalatçı tüm işletmeler davetlidir. 

Karaman İlimizde faaliyet gösteren imalatçı işletmelerimizin KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programından azami ölçüde yararlanmaları için şartları sağlayan KOBİ'leri proje hazırlayarak destek programından yararlanmaya davet eden Mevlüt TAVŞAN; KOBİGEL Destek Programının, KOBİ'lerin güçlenmesi ve Karaman ekonomisinin gelişmesi açısından önemli olduğunu, işletmelerden güçlü projelerle yüksek katılımlar beklediklerini belirtti. 

Ayrıca KOSGEB Destekleri ve Eğitimleri aracısız ve ücretsiz olarak verilmektedir. Cep veya çağrı numaralarından aranarak  KOBİ’lere destek bilgisi aktarılmamakta, ücretli bilgi yada doküman satılmamaktadır. KOBİ’lerimiz bu konuda bilinçli ve uyanık olmalı, bilgi almak için KOSGEB web sayfasını, ilgili müdürlük numaralarını veya KOSGEB Çağrı Merkezini arayarak bilgi almalıdır” denildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284