Valilik’ten Sendika Açıklaması

26 Mart Cumartesi günü “sözcü.com” adlı internet sitesinde yer alan “Karaman’daki Çocuk İstismarında Yeni İddialar. Karaman Valisi’nin 5 Ay önce Okullarda garip şeyler oluyor diye resmen uyarıldığı ortaya çıktı” başlığıyla verilen haber üzerine Karaman Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik’ten Sendika Açıklaması
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “26 Mart 2016 tarihli  “sözcü.com”  adlı internet sitesinde  “Karaman’daki çocuk istismarında yeni iddialar. Karaman Valisi'nin 5 ay önce "okullarda garip şeyler oluyor" diye 'resmen' uyarıldığı ortaya çıktı.” başlığıyla verilen haberde, Karaman’daki çocuk istismarı olayında, Karaman Valisi ve Milli Eğitim Müdürüne aylar önce ihbar gittiği iddiaları yayınlanmıştır. Türk Eğitim-Sen Karaman Şubesi Başkanı Ziya Hotamışlı, “sözcü.com”  adlı internet sitesine vermiş olduğu demecinde; “5 ay önce, geçtiğimiz Ekim ayında çocuklara istismarda bulunan Muammer B’nin okulu hakkında savcılığa okuldaki karanlık gelişmelerle ilgili suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.” denildikten sonra, aynı tarihlerde Karaman İl Milli Eğitim Müdürü ile Karaman Valisine de sözlü olarak müracaatta bulunduğu ifadelerine yer verilmiştir. Türk Eğitim-Sen Karaman Şube Başkanı Ziya Hotamışlı imzalı Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına muhatap 23.12.2015 tarihli dilekçede, Gazi Mustafa Kemal İlkokulundaki sendika panosunun kaldırıldığı, sendikal haklarının engellendiği gerekçesiyle şikâyette bulunulmuştur. Ayrıca aynı tarihli ve içerikli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yazmış olduğu dilekçeyle de şikâyette bulunmuştur. Söz konusu dilekçeler ve eki tutanak ile C. Başsavcılığı yazısı ekte sunulmaktadır. Söz konusu tarihte Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu da sadece sendika panosu ile ilgilidir. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11.01.2016 tarihli yazısı üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü maarif müfettişlerince; Valilik olurlarıyla ön inceleme ve disiplin soruşturması yapılmıştır. İddia edildiği gibi, Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet, 2015 yılı Ekim ayı içerisinde değil, 23.12.2015 tarihlidir. Yine şikâyet konusu, çocuk istismarı ve ifade edildiği gibi, okuldaki karanlık gelişmelerle ilgili değil, sendika panosunun kaldırılması ile ilgilidir. Şube Başkanı Ziya Hotamışlı’nın, basına yaptığı açıklamalar, çelişkiler içermektedir. Bir taraftan “Biz okulda dönen dolapları biliyorduk.” derken, diğer taraftan “Böylesine iğrenç bir olaydan haberimiz olsa ortalığı ayağa kaldırırdık.” denilmiştir. Türk Eğitim Sen Karaman Şubesi Başkanı Ziya Hotamışlı, çocuk istismarına ilişkin bir bilgi var ise, sendika panosunun asılıp asılmadığı ile ilgili olarak gösterdiği hassasiyetin çok daha fazlasını göstererek, hemen adli ve idari makamları haberdar etmesi gerekirdi. Söz konusu röportajda geçen ifadelerin aslında bir iftira ve karalama kampanyası olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu “sözcü.com”  adlı internet sitesinde,  Şube Başkanı Ziya Hotamışlı’nın, C. Savcılığına dilekçe verildiği iddia edilen 2015 yılı Ekim ayında, Karaman Valisine de sözlü olarak müracaatta bulunduğu ibaresine yer verilmiştir. Bu ifade kesinlikle doğru değildir. Ziya Hotamışlı, Ekim ayında değil, 11.03.2016 tarihinde Tema Vakfı Karaman Şube Başkanının oğlunun cenaze namazı bitiminde, cenazeye katılan kalabalık içerisinde Vali Murat Koca’nın yanına gelerek, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda yönetim zafiyeti ve yöneticilerin yetersiz olduğu hususunda sözlü ifade ve iddiada bulunmuştur.  Vali Murat Koca, Ziya Hotamışlı’dan, okul yöneticileri hakkında yazılı olarak şikâyette bulunmasını istemiştir. Ancak, Sendika Şube Başkanı tarafından bu tarihe kadar Valiliğe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne herhangi bir müracaatta bulunulmamıştır. Bu arada, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda görev yapan okul yöneticileri hakkında, BİMER’e yapılan 14.03.2016 tarihli ve 318839 sayılı başvurunun Valiliğe intikali üzerine, Valiliğin 22.03.2016 tarih ve 3299574 sayılı onayıyla, adı geçen okul yöneticileri hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Öte yandan, sözü edilen yayında, Ziya Hotamışlı’nın “Değerler Eğitimi” adı altında çeşitli karanlık olayların döndüğü iddialarına yer verilmiştir. “Değerler Eğitimi”, Milli Eğitim Bakanlığının 2010/53 sayılı Genelgesi ile başlatılmıştır. Proje, öğrencilerimize milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizin benimsetilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla yardımlaşma, fedakârlık, hoşgörü, vatan sevgisi gibi değerlerin öğrencilere aktarılmasına yöneliktir. İlimizde 2010-2011 eğitim öğretim döneminden bu yana uygulanan proje faaliyetleri, okulların kendi imkânları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Daha önce 17.03.2016 tarihli basın açıklamasında da belirtildiği üzere, ilimiz sınırları içerisinde vuku bulan, 10 çocuğumuza yönelik cinsel istismar eylemi iddiaları ile ilgili olarak Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmen M.B. 05.03.2016 tarihinde tutuklanmıştır. Konunun Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 07.03.2016 tarihinde yazılı olarak Valiliğimize intikal ettirilmesi üzerine, hemen M.B. hakkında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanmış ve disiplin soruşturması için iki maarif müfettişi görevlendirilerek, soruşturmanın hafta sonuna kadar tamamlanması talimatı verilmiştir. Soruşturma seri bir şekilde, beş gün içerisinde tamamlanarak disiplin soruşturma raporu ve ekleri, Valiliğimizce 11.03.2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca son savunma gibi işlemler en kısa sürede tamamlanarak, dosya 24.03.2016 tarihinde görüşülmüş, M.B.’nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-g maddesi hükmüne istinaden Devlet memurluğundan çıkarılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Diğer ifadeyle, söz konusu iğrenç hadisenin faili, konunun idareye intikalinden itibaren 17 gün gibi çok kısa süre içerisinde Devlet memurluğundan çıkartılarak, hak ettiği cezayla cezalandırılmıştır. Ayrıca, adli yönden de C. Başsavcılığının 16.03.2016 tarihli iddianamesinin Karaman Ağır Ceza Mahkemesinde kabulü ile şüpheli M.B hakkında kamu davası açılmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili olarak, mağdur çocuklar ve ailelerine yönelik psiko-sosyal destek sağlama amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yöneticileri ve meslek elemanlarından (sosyolog, sosyal çalışmacı, iletişimci ve psikolog gibi) oluşan bir ekip ilimizde görevlendirilmiştir. Söz konusu ekip mağdur ailelerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiş, ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma içerisine girmiştir. İlimize gelen heyet detaylı bir çalışma yapmıştır. Bu detaylı çalışmanın sonunda hazırlanacak raporun ilgili makamlara arz edileceği ifade edilmiştir. Valiliğimizce görevlendirilen denetim komisyonu tarafından KAİMDER isimli derneğin denetlenmesi devam etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğünce konu incelenmek üzere Vakıf müfettişi görevlendirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak basın yayın organlarında mağdur çocukların gelecekteki hayatları göz ardı edilerek sorumsuzca açıklamalar yapılmaktadır. Yaşanan olay ne kadar kötü ve çirkin ise; mağdur çocuk ve ailelerini düşünmeden, empati kurmadan, konuları istismar etmek suretiyle, rant sağlamaya çalışmanın da bir o kadar kötü ve çirkin olduğunu değerlendiriyor; böyle hassas bir konuda basın ve ilgilileri sorumlu davranmaya davet ediyor, asılsız ve iftira niteliğinde demeç ve yayın yapan ilgililer hakkında Valiliğimizce hukuki yollara başvurulacağının bilinmesini, kamuoyunun bilgisine saygıyla paylaşıyoruz” dendi.
Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2016, 15:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285