Belediye Meclisi, Bütçeyi Görüşecek

İlimiz Belediye Meclisi Kasım ayının ilk toplantısını 6 Kasım Pazartesi günü saat 15.00’de Belediye Meclis Salonunda yapacak.

Belediye Meclisi, Bütçeyi Görüşecek

Toplantıda Belediyenin 2018 yılı bütçesinin görüşülüp karara bağlanmasının yanı sıra 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporunun; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 55. Maddesi gereğince Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulması,                   

- S.S. Karaman Yemciler ve Bakliyatçılar Toplu İşyeri Kooperatifi Belediyemiz bünyesinde arsalardan Kooperatiflerine uygun miktarda arsa satışı yapılması talepleri 

- İl Özel İdaresinin Belediyemiz tarafından yapılmakta olan toplu taşıma hattının,  İlimiz merkeze bağlı Dere köy Köyü halkı ve Zengen Köyü halkının taşınması için, her iki kurum arasında imzalanacak bir protokol dâhilinde toplu taşıma hizmetinin Dere köy ve Zengen Köyüne götürülmesi talebi.

- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce 2018 yılında yapılması planlanan 100.000 Ton sıcak asfalt ve 200.000 m2 sathi kaplama asfalt için Sıcak asfalt için 5000 Ton Bitüm karşılığı 6.500.000.TL Sathi Kaplama için 500 Ton bitüm karşılığı 750.000.TL Astar Malzemesi olarak 1000 Ton Bitümlü bağlayıcı karşılığı 2.750.000.TL olmak üzere toplamda 10.000.000.TL tutar için İller Bankasından Kredi kullanılması talebi.

- Muş Hasköy Belediyesi 2016 yılında Karaman Belediyesi ile kardeş belediye statüsü kapsamında alınmıştır. Belediyemiz tarafından İlçenin Mehmet Akif Ersoy Caddesinin yapılması için gerekli olan maddi destek talebi konusu.

- Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, 2920 ada 10 parsel numarasında kayıtlı ve şehir imar planında okul alanı olarak ayrılan taşınmazdaki Karaman Belediyesine ait 5.672,54 m2 hissenin İl Özel İdaresi adına bedelsiz devrinin yapılıp yapılamayacağı konusu.

- Yunuskent Mahallesi 1550 ada 3 numaralı parselin eski imar planında park alanı iken yeni planda okul içerisine katıldığı, mahallenin %95’lik kısmının yapılaşmasını tamamladığı, mahallenin park ihtiyacının bulunması ve söz konusu yerin hâlihazırda park alanı olmasından dolayı 1550 ada 3 numaralı parselin okul alanından çıkartılarak eski planda ki gibi park yapılması için İmar Plan Tadilatına ön izin verilip verilmeyeceği, plan tadilatının kim tarafından yapılacağı konusu.

-Alacasuluk Mahallesi 4337 adanın kuzeybatısında bulunan 4337 ada 2 ve 8 nolu parsellere komşu olan ve kadastrol boşluk olarak görülen taşınmaz üzerine Karaman-Konya, Karaman-Mersin karayolları ile otogar bölgesinde oluşan vakalara daha hızlı müdahale edebilmek için 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılması planlandığından bahse konu taşınmazın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere kullanım hakkının Bakanlık adına verilmesi için gerekli işlemlerin yapılması istenmektedir. Buna göre söz konusu alanda gerekli ölçeklerde İmar Planı Tadilatına ön izin verilip verilemeyeceği, plan tadilatının kim tarafından yaptırılacağı konusu.

-Karaman İli, Merkez İlçe, Elmaşehir Mahallesi, 4729 ada 10 parsel, 4729 ada 2 parsel, 4729 ada 3 parsel, 4729 ada 4 parsel, 4729 ada 5 parsel ve 4729 ada 6 parseller içerisinde yapılmakta olan mesken ve ticarethanelerin elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için trafo yerine gerek duyulduğundan bahsedilerek 4729 ada 7 parselde belirtilen koordinatlarda gerekli olan imar planı tadilatı yapılması talebi konuları görüşülecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285