T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ 2018/6351 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ 2018/6351 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Özellikleri : TAPU KAYITLARI: Satışa konu taşınmaz, Tapuda Karaman İli, Merkez İlçesi, Alişahane Mahallesi, Çiçekli Yol Mevki, 907,07 m2 alanlı 106 Ada 15 Parsel Nolu, Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası vasfındaki ana taşınmazda konumlu, 90/907 Arsa Paylı, MESKEN Niteliğinde, 3. Normal Kat 13 Nolu bağımsız bölümdür.

ADRES BİLGİLERİ: Taşınmaz Alişahane Mah. 194. Sok. No: 5 Kat:3 D:7 Merkez / Karaman posta adresinde konumludur. (UAVT: 3784002556)

İMAR DURUMU: Parselin imar durumu 13.06.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karaman Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına göre Ayrık nizam 4 kat, Ön Bahçe Çekme Mesafesi.5m, Yan Bahçe Çekme Mesafesi 3m yapılaşma koşullarında T4 (Konut+Ticaret) Alanı lejantında kalmaktadır. Yönetmelik gereği TAKS:0,40?tır.

RUHSAT / İSKAN / MİMARİ PROJE BİLGİLERİ: Karaman Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede 14.03.2012 tarih ve'1/31-31 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı ve 20.02.2015 tarih ve 2/5 sayılı Yapı Kullanma İzni incelenmiştir. 17.09.2012 tarihinde kat irtifakı kurulmuş, 17.04.2015 tarihinde kat mülkiyetine çevrilmiştir. Ayrıca Tapu ve Belediyesi?nde incelenen 12.09.2012 tarihli Kat İrtifakına Esas Mimari Projesi incelenerek konum tespiti yapılmıştır. BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ: Keşfe konu 3. Normal Kat ve Teras katta konumlu 13 Nolu bağımsız bölüm, tapu kayıtlarında mesken olarak kayıtlı olan Dubleks meskendir. Apartmanın güney cephesine karşıdan bakıldığında sağda kalan (5 dış kapı numaralı) girişte yer almaktadır. 3. Normal kat merdiven çıkışında sağda konumludur. Katta 4 daire olduğundan yalnızca güney ve kuzey yönlerden açık cephelidir.

* 3.normal katı brüt ~112 m2 alana sahip olup 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 2 balkon, 1 merdiven odası, 1 antre, 1 hol, 1 lavabo-wc hacimlerinden oluşmaktadır.

* Teras katı (açık teras dahil) brüt ~121 m2 alanına sahip olup 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 merdiven odası, 1 antre, 1 hol, 1 banyo, 1 lavabo-wc, 1 balkon, 1 teras hacimlerinden oluşmaktadır. Açık teras alanı 20 m2?dir.

* Toplamda brüt -233 m2(açık teras dahil) alanlı ve 4+2 plan tertibinde, 2 mutfaklıdır. Brüt alan olarak projesine uygundur.

Taşınmazın iç mekan keşfi yapılamamış olduğundan plan tertibi ve oda sayısının projesine uygunluğu hakkında bilgi verilememektedir. Ancak dışarıdan yapılan tespitlere göre brüt alan olarak projesine uygun olduğu, projesine aykırı olarak normal katta ve teras kattaki mutfak balkonları ile açık terasın tamamının PVC doğrama cam ile kapatıldığı görülmüştür. Apartmanın teras katından ayrıca daire girişi verildiği görülmüş olup, içeriden dubleks merdiveninin iptal edilip edilmediği bilinmemektedir.

Taşınmazın dış kapısı çelik, iç kapıları Amerikan paneldir. Pencereleri ve balkon kapıları PVC doğramadan mamuldür. Her ne kadar içi görülememiş olsa da, halihazırda mesken olarak kullanılır vaziyette olduğundan ve bina 3 yaşında olduğundan, yapı kalitesinin iyi durumda olduğu ve eksik imalat bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın KDV oranı % 8 olarak yazılmış ve karar verilmiş i se de söz konuş KDV oranlarında değişiklik olması halinde ihalenin kesinleştiği

tarihteki yürürlükteki KDV oranları üzerinden KDV vergisi tahsil edilecektir.

Kıymeti                       :  293.076,00 TL    KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler         : Alacaklı bankaya ipoteklidir.

1. Satış Günü    : 09/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2.Satış Günü                 : 03/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri                    : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/K ARAMAN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6351 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/06/2019                                                                            

(İİK m. 126)      

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 13:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284