17
Oca 2022
KARAMANLI DEVLETİ

Nureddin Sufi'nin oğlu Kerimüddin Karaman Bey tarafından 1240 yılında merkez Karaman (Larende) olmak üzere kurulan bir devlettir Karamanlı Devleti. Karamanlı Devleti'nin sınırları: Güney'de, Akdeniz'e kadar uzanan, Doğu'da,...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2022
KIŞ VE KAR

Birkaç gecedir serinlikler, gecenin karanlıklarıyla dost olmuş gibi, birbirlerinden ayrılmadılar ve sarmaş dolaş oldular adeta… Bu gece, yarılan gökten çakan ışıklarla birlikte durmadan yağan yağmurda yollar ve sokaklarla birlikte etraf...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2022
KARAMAN SEVGİSİ

Ben, iki kere doğdum: Önce Karaman'da doğdum, Sonra Karaman'dan doğdum. İkinci büyük savaş sonrasında, yokluğun ve yoksulluğun dünyayı kuşattığı bir ortamda; kerpiçten yapılmış, üstü toprakla örtülü küçük bir evde doğdum....

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2021
AÇLIK VE YILBAŞI KUTLAMALARI

Dini referans gösteren kesimler, yılbaşının bir Hıristiyan âdeti olduğunu belirterek, kutlanmasının günah olduğu noktasına kadar vardırılan yaklaşımlar sergilemekte iseler de; bu tür yaklaşımlara katılmıyorum. Yılbaşı adı verilen...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2021
KARAMAN’DA YAŞANILAN GÜZELLİKLER

1950 ve 60'lı yıllarda tadına doyum olmayan güzellikler yaşanırdı Karaman'da. Büyükçe tarlalarda ekilen buğday ve arpa gibi tahıllar, baharla birlikte yeşermeye başlayarak, toprağı bir yeşil halı gibi örterlerdi. Bahçelerdeki...

MAKALEYİ OKU
20
Ara 2021
ÇOCUK DEYİP GEÇME

Sanayinin beyin gücüne dayalı olarak geliştiği, bilginin meta durumuna geldiği ve bilgi mülkiyetinin oluştuğu günümüzde: eğitim, nicel ve nitel değişimlere uğramıştır. Eğitim, okulların yanı sıra farklı ortamlarda da verilmeyi zorunlu...

MAKALEYİ OKU
13
Ara 2021
KARAMAN’DA Kİ KÖYÜMÜZ

İnsanı düşünceleri ya hayallerine ya da hatıralarına taşır; bu nedenle insan, hayalleriyle hatıraları arasında bir yerlerdedir. İnsanın hayallerinin sınırlarını, konuştuğu dili, bilgisi ve görgü dağarcığında var olanlar çizer; hatıraları...

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2021
KARAMAN

Karadağ'da esen rüzgârlar, Karamanlının yıktığı Ermeni Devletinin küllerini aşağılara savururken; Karaman'ın orta yerinde, dağlara taşlara sessiz sessiz selam vererek, Akdeniz'e ulaşmak için nazlı nazlı akardı Göksu…...

MAKALEYİ OKU
29
Kas 2021
YUNUS EMRE

1240-1321 yılları arasında Anadolu'da Karaman'da yaşayan Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram Veli, Karaca Ahmet, Taptuk Emre, Ahi Evren, Âşık Paşa, Baba İlyas, Şeyh Edebali ve Şeyh Bedrettin gibi velilerle birlikte...

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2021
ÖZLEDİĞİM KARAMAN

Karaman denilince akıllara mesire yerleri değil, bir kültür hazinesinin varlığı gelir. Yani, bir zamanlar yeni kuşakların bilmediği bir Karaman vardı. Bu Karaman'da yaşayanlar; emeklerini, ekmeklerini, hüzünlerini ve sevinçlerini paylaşırlardı....

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2021
ÇOĞALAN SEVGİ

Yıllarca millet olarak, Atatürk'ün yolunda Durmadan ilerledik. Hep başımız dik Ve geri dönmeyi, Hiç düşünmedik. Bu bir çoğalarak süren sevgidir. Çünkü Atatürk, Türklüğün 20. yüzyılda aklı ve zekâsıdır; Atatürk, Türklükle...

MAKALEYİ OKU
09
Kas 2021
ATATÜRK’Ü ANLADIK MI?

Sıkça çıktığım düşünce yolculuklarında siyaset duraklarına da uğrarım. Bu duraklarda, düşüncelerime yenileri katılır ve beraberinde bazı soruları getirir… Bunların başında da 'Atatürk'ü Anladık mı”? sorusu gelir,...

MAKALEYİ OKU
05
Kas 2021
EĞİTİME DOKUNMAK

Atalarımız, 'Bir dokun bin ah işit,” derler. Eğitime bir dokunayım, bakalım, hangi ahları işiteceğiz? Yıllardan beri, ülkemizde eğitim ile yapılan uygulamalar, adeta bir nevi çelişkiler manzumesi olarak görünüyor. Soruyorum: Eğitimin...

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2021
TÜRKLER VE CUMHURİYET

Tarihi süreç içersinde Türkler Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında değişik adlar altında çok sayıda devlet kurdular ve yönettiler. Bunlar: Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Batı Hunları, Avarlar, Uzlar, Peçenekler, Macarlar, Bulgarlar, Oğuzlar,...

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2021
İRAN DENİLİNCE

Kuzey'den Güney'e Hazar Denizi'nden Basra Körfezine uzanan coğrafya İran adını alır. İlkçağ'da İran'da ateşin kutsal sayıldığı Med ve Pers İmparatorlukları kurulmuş, Ortaçağ'a girildiğinde de İran'da...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2021
KÜLTÜR HAZİNESİ

Ulus olarak, asırlarca oluşmuş bir kültür hazinesinin üzerinde yaşıyoruz. Ne var ki, bunu bilmiyoruz ve de bunun farkında da değiliz. Yıllardır, siyaset üzerinden, sonucu olmayan bir kayıkçı kavgasını yapıyoruz. I.Dünya Savaşı sonuna...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2021
AHİ EVREN VE MEVLANA

Tasavvuf yolunda ilerlemek için belli manevi makamlardan (Tevbe, Rıza, Hayf, Reca gibi) geçmek şarttır. Mutasavvıflar (Tasavvuf felsefesini benimseyenler) bu yolda ilerlemek, bir ma'nevi makamdan diğerine geçmek suretiyle ruhi olgunluğa ermek,...

MAKALEYİ OKU
07
Eki 2021
BİLİM, EĞİTİM, ÜRETİM VE KÜLTÜR

Bilim; yavaş fakat sürekli ilerleyen bilgi üretme ve çoğalma sürecidir, hiçbir ırkın, kültürün veya bölgenin tekelinde değildir, evrenseldir. Bilimsel düşünme ve bulma çabasının kökeninde biri yaşamı güvenilir ve rahat kılma, diğeri...

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2021
AHİ EVREN-2

Anadolu Selçukluları döneminde Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için önemli çalışmalar ve katkıları olanların arasında yer alan Ahi Evren'in asıl adı, Ahi Hacce Nasir ü'd-din Mahmut iken Ahi Evren denilmesinin nedeni,...

MAKALEYİ OKU
30
Eyl 2021
ANADOLU’DA YAŞAMAK

İlkçağ'dan bu yana ve günümüzde Anadolu'da yaşamak, bir ölüm kalım mücadelesidir; sonuçta bu mücadeleyi kaybeden ve bedel olarak da yaralanan ve ölen hep Anadolu'da yaşayan halk olmuş ve olmaktadır. Oğuzların yeni bir vatan...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2021
TÜRKÇEMİZ VE DİL BAYRAMI

Bir anlaşma aracı olarak kullanılan dil, aynı zamanda; toplumların kültür oluşturmasında ve uluslaşmasında önde gelen bir unsurdur. Türk Toplumu, sekizinci Yüzyılın ikinci yarısında, kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmesiyle birlikte...

MAKALEYİ OKU
23
Eyl 2021
BU EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞMELİDİR…

Eğitim, yaşamın içinden yaşama şekil veren ve yaşamı yönlendiren bir süreç olup; günümüz anlayışına göre, beşikte başlar ve yaşamın her aşanında sürerek, mezarda son bulur. Eğitim, edinilen bilgilerin kullanılma yeteneğinin kazanılması...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2021
ALİ ERBAŞ DOLUDİZGİN

Ali Erbaş Efendi, söylemleri ve eylemleriyle, görevi olmadığı halde ve de İslamiyet'in de dışına çıkarak, sanki İslamiyet adına: Ne yiyip, ne içeceğimizi… Ne söyleyeceğimizi… Hangi kursa gideceğimizi belirterek, binlerce yıllık...

MAKALEYİ OKU
16
Eyl 2021
HEREKE HALISI

Osmanlılarda hâkim üretim aracı olan toprak, hükümdar ve hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Hükümdar, üretim üzerinden öşür adı verilen ve üretimin 1/10 kadar olan vergiyi, belirlediği iki ayrı topraktan alıyordu. Bunlardan biri,...

MAKALEYİ OKU

banner284

banner285